Šetríme zákazníkom peniaze
za elektrickú energiu

O spoločnosti

eLogica, s. r. o. pôsobí na trhu od roku 2018. Tvorí ju tím odborníkov s dlhoročnou expertízou v energetickom sektore.

Jadrom nášho podnikania je 24/7 dispečing, ktorý zákazníkom v oblasti energetiky zabezpečuje rozšírené spravovanie zdroja elektrickej energie alebo bilančnej skupiny.

Cieľom spoločnosti je šetriť zákazníkom náklady na elektrickú energiu formou efektívneho plánovania, obchodovania na energetickom trhu a regulácie zdrojov.
Od roku 2022 je spoločnosť držiteľom autorizácie na vykonávanie certifikácií PpS.

24/7 dispečing

Nepretržité služby 24/7

Náš dispečing je zárukou okamžitej reakcie na požiadavku zákazníka a pohotového riešenia vzniknutých situácií vo výrobe alebo spotrebe elektrickej energie. Služby dispečingu zabezpečuje tím odborníkov s dlhoročnou praxou v oblasti energetiky. Pracujeme vo všetkých obchodných systémoch (OKTE, OTE, DAMAS, MMS…), ktoré využívame na efektívne riadenie portfólií našich zákazníkov.

Efektívne plánovanie a optimalizácia odchýlky

Výsledkom detailného plánovania a optimalizácií je záruka minimalizovania nákladov na elektrickú energiu.

Obchodovanie na energetickom trhu

Aktívnym obchodovaním na burze korigujeme vzniknuté anomálie spotreby/výroby elektrickej energie.

Cezhraničné obchodovanie

Zákazníkom zabezpečíme výhodnejšiu cenu elektrickej energie na zahraničných vnútrodenných trhoch s elektrickou energiou.

Komplexná starostlivosť o našich zákazníkov

Odborná spolupráca pri vytvorení bilančnej skupiny

Poskytujeme komplexné služby pri vytvorení bilančnej skupiny, ktoré zahŕňajú aj výpočet nákladov spojených s jej vytvorením a prevádzkovaním, legislatívne poradenstvo a návrh vhodného softvérového riešenia na spravovanie bilančnej skupiny.

Vyhodnotenia, reporty, analýzy

Vypracovávame denné vyhodnotenia, mesačné sumarizačné reporty, ako aj analýzy vplyvu trhových a legislatívnych zmien na náklady spojené s prevádzkovaním zdroja elektrickej energie alebo bilančnej skupiny.

Regulácia zdrojov s cieľom znižovania nákladov na odchýlku

Identifikujeme zdroje vhodné na riadenie a reguláciu. Ponúkame softvérové riešenia na mieru, zabezpečujúce automatickú reguláciu zdroja na základe predikcie stavu a vývoja systémovej odchýlky.

Online meranie

V prípade neočakávaných výkyvov zdrojov, ktoré spôsobujú zvýšené náklady na odchýlku, disponujeme vlastným systémom online meraní, ktorý dokáže minimalizovať tieto nežiaduce náklady.

Investične poradenstvo

Ponúkame poradenstvo pri plánovaní fotovoltaických a batériových systémov v priemysle.

Podporné služby

Certifikácia podporných služieb

Od roku 2022 je spoločnosť držiteľom autorizácie na vykonávanie certifikácií podporných služieb.

Obsluha zdrojov poskytujúcich podporné služby (dokupy, výpadky, presuny)

Našim zákazníkom ponúkame pomoc pri hľadaní a realizácii presunov podporných služieb v prípade neočakávaných výpadkov alebo nábehu technológie poskytujúcej podporné služby.

Kontakt

eLogica s.r.o.
Kálov 1,
010 01 Žilina

IČO: 51700905
DIČ: 2120758651
IČ DPH: SK2120758651

e-mail: info@elogica.eu
tel: +421 902 197 775